Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Thị xã Kỳ Anh

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 5449 hồ sơ

- Đã xử lý: 5213 hồ sơ

99.7%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỊ XÃ KỲ ANH
 
 
Cơ quan chủ quản: UBND Thị xã Kỳ Anh
 
Địa chỉ: Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh